Jason Daquino

Artwork

Let Them Eat Cake

Jason Daquino

Let Them Eat Cake

24 x 48 in (60.96 x 121.92 cm)